Noen ord om Ivarsson IT

Noen ord om Ivarsson IT

Fokuset er å være “kundens beste venn”, optimalt iht avtale for driften uavhengig av plattform, ledelse og ansatte skal føle seg godt tatt vare på og interne kurs ved ønske, effektivitet og tilpasset.

Strategi
En hver IT/IKT har behov for både kortsiktige og langsiktige perspektiv i samsvar med de behov og ønsker bedriften har. Med prinsippet av å være «etterpåklok i forkant» vil en sikre at hverdagen til ansatte og for kunder vil fungere så optimalt som mulig. Det er også viktig å se på hvilke investeringer som er behov for, innkjøp og vedlikehold, til hvilken nytte de gjør på lengre perspektiv for å være kostnadseffektiv.

Redundante systemer
Reserve/støttesystemer til primærsystemer, i den forstand av ved evt problemer med primære vil sekundære løsninger ta automatisk over og ansatte/kunder vil bli minimalt berørt i mellomtiden hvor av problemet løses.

Overvåkning av systemer og rapportering
Overvåkning av systemer, med grafikk som ledelse kan følge med på om ønsket på intern web, hvor av ressurser på respektive servere/nettverk/mm. vil måles og man kan i forkant av problemer oppdage svakheter – proaktiv, finne løsninger før oppstår situasjoner. Dette byr også på fordelen av å være kostnadseffektiv, både for å unngå nedetid, men også riktige ressurser til riktige steder.

Flere avdelinger
Bedrifter har gjerne et hovedkontor og par andre fysiske lokalaksjoner, feks lager, lokale avdelinger  rundt om i Norge. Her er det fordel å sette opp sikre logiske nettverksforbindelser slik at oppleves som “en stor bedrift” mht dokumenter mm. etter sikkerheten rundt hva og hvordan er kartlagt og vurdert.

Fjernstyring uavhengig av sted
Fjernstyring av alle systemer i bedriften fra lokalt IT-kontor på kryptert måte, hvilket sparer svært mye tid og penger om behov for utbedringer på andre lokalaksjoner mht reisetid.

Automatisering av løsninger
Automatisering av diverse tekniske løsninger. Dette da alt fra oppdateringer, til sikkerhetskopi(backup av filer, databaser, økonomi, etc). Ved kontor med flere arbeidsstasjoner så kan være aktuelt å sette opp automatisk reinstallasjon av PCer eller oppsett av nye, hvilket sparer mye tid – «start prosessen, gå til lunch, ferdig til å logge inn på når er tilbake».